products

Specialty PapersShin Tien Li Paper Co., Ltd.丹波紙

丹波紙
BACK  


尺寸 :  31"X43"  


基重 :  120 200 250 290 g/m2  
 

色系 : 3+
因每台電腦顯色皆不同,紙張以現場實物為準
►廣 泛 應 用
         紙盒貼皮 結構盒 精品包裝 說明書 信封 彩盒 禮品包裝
書籍封面 妝品/汽車/鐘錶
 

No.6-1, Ln.56, Jifeng Rd., Wufeng Dist., Taichung 41348, Taiwan TEL:+886-4-23323778 / +886-4-23323678 ; FAX:+886-4-23311678 ; Email:aaa.jqk@msa.hinet.net
Copyright © SHIN TIEN LI PAPER CO.LTD. All Rights Reserved.;Designed