products

Specialty PapersShin Tien Li Paper Co., Ltd.星 光 紙

星 光 紙
BACK  


尺寸 :  31"X43"  


基重 :  120g/m2  240g/m2


色系 : 5色
  

因每台電腦顯色皆不同,紙張以現場實物為準


 

►紙 張 特 色
獨特精湛的抄紙技術 紙中含有閃爍的銀粉
繁星點點的紙面呈現極佳的時尚流行設計風味
紙張厚實 挺度好
 
 
►廣 泛 應 用
 
名片、書衣.卡片.店卡、邀請卡
書籍封面.扉頁.公文夾. 店卡.紅包袋.紙袋.精裝盒
No.6-1, Ln.56, Jifeng Rd., Wufeng Dist., Taichung 41348, Taiwan TEL:+886-4-23323778 / +886-4-23323678 ; FAX:+886-4-23311678 ; Email:aaa.jqk@msa.hinet.net
Copyright © SHIN TIEN LI PAPER CO.LTD. All Rights Reserved.;Designed