products

B - series ▍Imported Art PaperShin Tien Li Paper Co., Ltd.柔 美 雅

柔 美 雅
BACK 包装用に最適です。


尺寸 :  31"X43"  


基重 :  120g/m2  
 

色系 : 10+
因每台電腦顯色皆不同,紙張以現場實物為準

►紙張特色

手感溫潤,柔和高雅。隱約可見紙張的纖維

►廣泛應用

書籍扉頁,信封,紙袋.DM,包裝,紙盒,廣告印刷
 
標籤,說明書,信封,紙袋,書衣,文宣,印刷品,卡片...等
No.6-1, Ln.56, Jifeng Rd., Wufeng Dist., Taichung 41348, Taiwan TEL:+886-4-23323778 / +886-4-23323678 ; FAX:+886-4-23311678 ; Email:aaa.jqk@msa.hinet.net
Copyright © SHIN TIEN LI PAPER CO.LTD. All Rights Reserved.;Designed