products

B - series ▍Specialty PapersShin Tien Li Paper Co., Ltd.雅斯STL

雅斯STL
BACK  
尺寸 :  31"X43"  


基重 :  120g/m2  
 

色系 : 7+
因每台電腦顯色皆不同,紙張以現場實物為準
廣 泛 應 用     
         紙盒貼皮 精品包裝 說明書 信封 禮品包裝 書籍封面 妝品/汽車/鐘錶

         擁有金屬質感與科技感 收錄於:紅色樣

No.6-1, Ln.56, Jifeng Rd., Wufeng Dist., Taichung 41348, Taiwan TEL:+886-4-23323778 / +886-4-23323678 ; FAX:+886-4-23311678 ; Email:aaa.jqk@msa.hinet.net
Copyright © SHIN TIEN LI PAPER CO.LTD. All Rights Reserved.;Designed