products

B - series ▍Specialty PapersShin Tien Li Paper Co., Ltd.雲 紋 紙

雲 紋 紙
BACK  Classics Series  


尺寸 :  31"X43"cm  


基重 :  100g/m2 


色系 : 12+


因每台電腦顯色皆不同,紙張以現場實物為準


 

 

►紙張特色
 
大理石紋的紋理色彩暈染層次
 
►廣泛應用
書籍斐頁,信封,紙袋.DM,包裝,紙盒,廣泛印刷品,證書。
標籤,說明書,信封,紙袋,書衣,文宣,印刷品,卡片...等
 
No.6-1, Ln.56, Jifeng Rd., Wufeng Dist., Taichung 41348, Taiwan TEL:+886-4-23323778 / +886-4-23323678 ; FAX:+886-4-23311678 ; Email:aaa.jqk@msa.hinet.net
Copyright © SHIN TIEN LI PAPER CO.LTD. All Rights Reserved.;Designed